WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2024-05-23 14:35:23' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Tallers astronómics

Univers Quark us ofereix tallers relacionats amb el món de l’astronomia o l’astronàutica. Amb aquests tallers volem acostar el món dels estels, els planetes, el Sol o la Lluna. Per això, partim en primer lloc de la curiositat que representa conèixer allò que ens envolta i aprofitant les ganes de saber el que hi ha més llunyà, fem que això ens resulti més atraient, senzillament perquè resulta inabastable.

Depenent de l’edat dels usuaris podrem construir diferents models de rellotges de Sol, mòbils astronòmics, un astrolabi, un planistel, un espectròmetre solar, diferents models de coets, algun inclús amb propulsió pròpia, etc. Aquesta activitat pot ser un bon recurs, alhora d’entendre fets.

rsol.jpgquad2.jpg

Els tallers astronómics poden ser un bon complement per multitud d’activitats relacionades amb el lleure o esdeveniments com poden ser: Setmana de la Ciència, Jornades culturals o de natura, Casals de joves, activitats en biblioteques, centres cívics, etc.

Una bona manera d’apropar la ciència de forma amena i divertida.