La sonda Mars Express, estudia uns dipòsits enigmàtics a Mart.

El radar de la sonda europea Mars Express, ha descobert nous detalls sobre alguns dels dipòsits més misteriosos del planeta Mart: la formació Medusae Fossae. Entre d’altres informacions la sonda ha recollit les mesures de la profunditat i propietats elèctriques d’aquests materials, donant d’aquesta manera nous indicis respecte al seu origen.

La formació Medussae Fossae, conté uns dipòsits molt específics que estan situats a prop del equador, enmig d’una cadena muntanyosa i una gran planura. En aquesta regió podrien estar els dipòsits més recents de la superfície del planeta. Això és podria deduir de la poca presència de cràters d’impacte, a diferència de les regions més antigues.

Les dades recollides per la càmera MARSIS de la sonda, revelen les propietats elèctriques de les diferents capes superfícials. Aquestes  dades indiquen que és podria tractar d’un material lleuger, esponjós , o format per pols. De totes maneres, és difícil entendre com un material porós, format per la pols arrossegada per el vent, pot arribar a tenir quilòmetres de gruix, i no haver-se compactat per el pes de les capes superiors.

diposits-a-mart.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Desembre 30, 2007 3:26 pm

    […] 7 Novembre 2007. La sonda Mars Express, estudiauns dipòsits enigmàtics a Mart.   […]

Deixa un comentari