WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2023-12-11 01:50:56' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Descobert vapor d’aigua en un planeta extrasolar.

Els científics han comunicat la primera evidència decisiva de vapor d’aigua en l’atmosfera d’un planeta extrasolar. Aquest descobriment s’ha fet en un planeta molt més gran que Júpiter, anomenat HD 189733b que òrbita en només 2,2 dies al voltan de la seva estrella.

La descoberta s’ha fet a través del Telescopi Espacial Spitzer. Els astrònoms en dirigir aquest telescopi a l’estrella progenitora del planeta, en analitzat la seva llum químicament en el moment que el planeta passava per davant.

Mentre la llum de l’estrella s’esmorteïa (bloquejada per la del planeta) els components químics de l’estrella canviaven per mostrar un patró diferent. Els astrònoms ja saben que només l’aigua pot absorvir unes longituds d’ona específiques de radiació infraroja.

Com ja s’esmentava abans, el planeta està dins de la categoria de “jupiters calents”. Conté la massa equivalent a 1,15 la de Júpiter, amb un diàmetre aproximat de 1,25 vegades. Però la distància a l’estrella es de tan sols 4,5 milions de quilòmetres, cal tenir present que Mercuri està a una distància del Sol d’uns 70 milions de quilòmetres. Per aquest motiu la temperatura atmosfèrica està al voltant dels 1.000º Kelvin (més de 700º C).

Segurament que amb l’atracció gravitatòria de l’estrella sobre el planeta, provoca que el planeta mostri sempre la mateixa cara a l’estrella, degut a l’efecte de marea, semblant al que produeix la Terra sobre la Lluna.

hd-189733b.jpg

Si voleu més informació, polseu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Desembre 17, 2007 2:16 pm

    […] 17 Juliol 2007. Descobert vapor d’aigua en un planeta extrasolar.  […]

Deixa un comentari