WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2023-12-11 01:31:11' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Els satèl·lits pastors de Júpiter.

La sonda New Horizons,  va capturar les que son segurament les millors imatges dels anells foscos del planeta Júpiter, mentre s’acostava al gegantí planeta el passat mes de febrer. La seqüència d’imatges presses per la Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) ens mostra els límits ben definits de la “grava” i divers material que compon aquests anells.

Els límits dels anells estan molt ben definits com a conseqüència de compartir el mateix camí amb els asteroides Metis i Adrastea, que fan de pastors al material rocós.

Metis és un petit satèl·lit de Júpiter de tan sols 40 quilòmetres de grandària, orbitant a una distància del planeta de 128.000 quilòmetres. Adrastea encara és més petit, ja que tan sols te unes dimensions d’uns 20 quilòmetres i la seva distància és d’uns 129.000 quilòmetres.

anells-jupiter2.jpg

Si voleu més informació, polseu aquest enllaç., i en la noticia publicada en aquesta web el dia 20 de març de 2007.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Novembre 26, 2007 8:07 pm

    […] 18 Juliol 2007. Els satèl·lits pastors de Júpiter. […]

Deixa un comentari