Els raigs de Circinus X-1.

Una estrella de neutrons, és un romanent de l’explosió d’una estrella extremadament densa, que tan sols conté neutrons com a restes de l’estrella original. En aquesta imatge mostrem l’estrella de neutrons com l’esfera que està en el centre del disc.

La gravetat de l’estrella de neutrons és tan potent, que estira material d’estrelles veïnes (mostrada en la imatge com l’estrella blava del fons) a un disc d’acreció que l’envolta. Durant un procés que encara no s’entén plenament, és genera un raig de material que és mou a gairebé la velocitat de la Llum. Un percentatge important de l’energia disponible d’aquest material, cau cap l’estrella de neutrons per tornar a realimentar el raig.

La imatge superior està capturada amb el Telescopi de Raig X Chandra, on podem observar la nostra estrella protagonista, la CircinusX-1. Els raigs X de baixa energia és mostren en color vermell, els raigs X de mitja energia en color verd i els d’alta energia en color blau. El raig de material consta de dos “dits” d’emissió de raig X (mostrada en color vermell) separats per aproximadament uns 30º. Aquests dos dits, situats a una distància d’uns 5 anys llum de l’estrella de neutrons, poden representar les parets exteriors d’un raig encara més ampli.

El raig de Circinus X-1 està ajudant als astrònoms a entendre millor el funcionament d’una estrella de neutrons i mostrar que no són tan sols els forats negres els únics en generar aquests tipus de raigs. Molts d’aquests raigs s’han trobat normalment a prop de forats negres, però el raig de Circinus X-1, és el primer associat a una estrella de neutrons en un sistema binari.

circinus-x1.jpg

Per més informació, polseu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Juliol 14, 2007 12:20 pm

    […] 5 Juliol 2007. Els raigs de Circinus X-1.  […]

Deixa un comentari