L’Opportunity pot haver trobat “bassals” d’aigua a Mart.

Nous  anàlisis de les imatges fetes per el robot Opportunity, mostren el que semblen ser petites basses d’aigua líquida a la superfície de Mart.

L’informe identifica els llocs específics que semblen haver contingut aigua líquida fa dos anys, quan l’Opportunity estava explorant el cràter anomenat Endurance. Certament aquest anàlisi està generant molta controvèrsia entre els científics, degut que molts creuen que l’aigua líquida no pot existir a la superfície de Mart, a causa de la fina atmosfera i la conseqüent baixa pressió atmosfèrica.

Si és confirmés l’existència d’aquestes basses, augmentarien significativament les probabilitats de que alguns organismes poguessin viure a la superfície de Mart, segons comenta el físic Ron Levin, autor d’aquest informe.

“La suavitat i transparència que s’observa en aquest terreny, podria suggerir la presència d’aigua o d’una capa de gel molt fina” comenta Ron Levin, que segueix “la superfície és increïblement llisa i les vores són planes en tota la zona….si fos gel o altre material mostraria desgats o esquerdes sobre aquesta superfície, hi haurien còdols o restes de sorra”.

Fins ara no s’ha observat mai cap rastre directe de la presència d’aigua en forma líquida a Mart. Tot i que existeixen estudis que indiquen aquesta possibilitat en les parets o barrancs de certs cràters, on a certa alçada s’han observat erosions que podrien ser d’origen líquid.

aigua-a-endurance.jpg

Per més informació, pulseu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Juliol 30, 2007 11:16 pm

    […] 20 Juny 2007. L’Opportunity pot haver trobat “bassals” d’aigua a Mart.  […]

Deixa un comentari