Saturn amb neons.

Volant sobre el costat fosc dels anells de Saturn, la sonda Cassini va captar el reflex de la llum solar per sobre el planeta Saturn, representat amb colors brillants, com son el blau elèctric, verd safir o menta i vermell, mentre que la mateixa ombra del planeta enfosqueix els anells que al darrera.

Aquest mosaic de fals color, està creat per 25 imatges preses per amb l’espectròmetre infraroig de la sonda durant un període de 13 hores, en condicions de llum de dia i nit. L’espectròmetre pot analitzar llum dins de l’espectre visual i infraroig simultàniament en 352 longituds d’ona diferents. Les dades de les longituds d’ona de 2.3, 3-0 i 5.1 és combinen en els canals blaus, verds i vermells per aquesta imatge de fals color.

Aquesta imatge va ser capturada el passat 24 de febrer de 2007, des de una distància al planeta de 1,58 milions de quilòmetres, amb una inclinació per sobre dels anells de 34,6 graus. En aquesta imatge, la Cassini no aprofita la llum provinent del costat nord, mentre que ho fa la que prové del sud, per tal de mostrar clarament els anells.

La part nocturna està il·luminada per la pròpia radiació tèrmica del planeta. Aquesta llum de 5.1 microns de longitud d’ona (aproximadament set vegades el màxim de longitud d’ona visible pel ull humà) és genera dins del mateix planeta, escapant lentament cap l’espai. Abans però haurà de travessar els gruixuts núvols de l’atmosfera , visible dins de la penombra on encara no hi toca la llum del Sol. Aquests núvols estan formats probablement per hidrosulfid d’amoni, contrasten amb els núvols d’amoníac visibles en tonalitats clares on ja hi toca la llum solar.

També podem comprovar la diferència de brillantor dels dos hemisferis, el nord dues vegades més brillant que el sud. Això es deu per la elevada concentració de petites partícules, predominants en l’hemisferi nord, aquestes partícules bloquegen la incandescència de l’interior del planeta, provocant d’aquesta manera un aspecte més brillant.

A 2.3 microns (mostrades en color blau) les partícules de l’anell glaçat s’aprecien millor que les molècules de gas metà residents a l’atmosfera del planeta. A 3.0 microns (mostrades en color verd) la situació s’inverteix, el gel d’aigua situat en els anells queda absorbit, mentre que el situat en l’hemisferi il·luminat del planeta és veu molt brillant.

saturn-neo.jpg

Per més informació, pulseu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Desembre 8, 2007 6:56 pm

    […] 6 Juny 2007. Saturn en neons.  […]

Deixa un comentari