Els meandres de Mart.

La imatge PSP_0028401855 ens mostra una porció de Valles Nanedi, una xarxa de valls en la zona equatorial del planeta Mart.

És creu que aquestes xarxes de valls s’han format per aigües subterrànies que segurament varen fluir per sota d’un estrat de gel, durant un règim de clima més càlid i humit en un passat a Mart. Així doncs l’activitat glacial també s’ha proposat, per  donar una explicació possible a aquesta complexa xarxa de valls.

Les aigües que circulaven subterràniament són la principal teoria que podria explicar la morfologia d’aquestes valls, que acostumen a tenir una regularitat en amplada al llarg de tot el seu recorregut, com podem apreciar en aquesta fotografia.

Aquests recorreguts serpentejants, suggereixen els meandres d’alguns rius importants i tranquils del nostre planeta Terra.

Podem observar amb gran detall, que dins d’aquests meandres hi han dunes d’enrotllament i abundants cràters d’impacte meteòric. És creu que les dunes són fenomens transitoris a Mart, encara que de moment no hem pogut apreciar cap moviment significatiu en aquestes estructures de sorra.

Aquesta imatge està pressa per la càmera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) a bor de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter el passat dia 5 de març de 2007. En el moment de la captura d’aquesta imatge la sonda és trovaba a 271,3 quilòmetres per sobre de la superfície de Mart, la hora local era les 15h 41m i l’alçada del Sol respecte a l’horitzó d’uns 33 graus. En aquestes dates el planeta Mart està en l’estació climàtica de la tardor.

meandres-de-mart.jpg

més informació a, http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002840_1855

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX. Maig 1, 2007 11:38 am

    […] 7 Abril 2007. Els meandres a Mart. […]

Deixa un comentari