WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2022-05-20 20:08:13' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Les “arrugues” de la lluna ens indiquen el seu passat.

Els colors que podem observar en aquesta imatge, ens indiquen els desnivells i rugositat de la superfície de la Lluna. El pendent de la superfície depèn de l’escala espacial sobre la qual s’ha triat com a patró i, la rugositat està relacionada amb el pendent. En aquesta imatge, el color vermell ens mostra la major escala (aproximadament uns 500 metres), en color verd i blau en menor escala (al voltant d’uns 50 metres).

En observar en tres escales alhora, els investigadors poden identificar les principals característiques, com poden ser els “mars” que són regions planes a gran escala i més rugoses a curta distància; aquestes característiques apareixen en color blau. Les regions més densament crateritzades recentment apareixen en color blanc, mentre qu els gran cràters amb material expulsat en el moment de l’impacta tenen un color taronja, que representa un material més dens.

Igual que les arrugues de la pell, l’aspror dels cràters i altres característiques en la superfície de la lluna, ens mostren la seva edat. “La clau és observar la rugositat en les dues escales: la llarga i la curta”, comenta Meg Rosenburg, principal responsable d’aquest article publicat recentment en el Journal of Geophysical Research.

La rugositat depèn de les subtils inclinacions que mostrin els paisatges, una qualitat que els investigadors observen mitjançant el mesurament de la pendent de la tota la superfície lunar. Per fer aquestes mesures, l’equip de recerca va utilitzar un rang de diferents escales que oscil·laven entre els 17 metres fins els 2,7 quilòmetres.

545184main_figure5_diffslop.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

Cap comentari per ara. Tu pots ser el primer.

Deixa un comentari