WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2022-05-20 18:35:12' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

El romanent de la supernova Tycho: explosions de barres i estrelles.

Aquesta imatge prové d’una observació de gran contrast del romanent de la supernova Tycho efectuada pel Chandra, aquesta explosió va generar una estrella nana blanca. La radiació de baixa intensitat de raigs X (en color vermell) ens mostren el resultat de l’expansió de la runa de l’explosió de la supernova, així com també podem observar l’energia d’alta intensitat de raigs X (en color blau) que ens mostren la seva ona expansiva, formant una closca d’electrons molt energètics.

Aquesta radiació X d’alta energia ens mostra un patgró de raigs X en forma de “ratlles” que no s’havien observat fins ara en un romanent de supernova. En superposar el ratolí sobre aquesta imatge en color, observem dues regions que contenen aquestes ratlles d’alta energia. Algunes de les ratlles més brillants també les podem observar directament en la imatge en el costat dret en la part superior.

Aquestes bandes poden proporcionar la primera evidència directa que els romanents de supernoves poden accelerar les partícules a energies superior a cent vegades el que podem aconseguir a l’accelerador de partícules més poderós de la Terra, el Gran Col·lisionador d’Hadrons. Els resultats podrien explicar com algunes de les partícules més extremadament energètiques bombardegen la Terra, els anomenats raigs còsmics.

tycho.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » Index 2011. Gener 12, 2013 6:39 pm

    […] 8 Abril 2011. El romanent de la supernova Tycho: explosions de barres i esrelles. […]

Deixa un comentari