Afloraments de lava a Athabasca Valles.

Aquesta combinació d’imatges ha ajudat als científics a analitzar les inunacions de lava més recents del planeta Mart, i que estan situades a Athabasca Valles, en la regió equatorial d’Elysium Planitia.

A l’esquerra de la imatge, el color ens indica l’elevació relativa, que és basa en tres models dimensionals generats per imatges estereoscòpiques de la càmera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), situada a bord de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. L’escala de la barra és d’un quilòmetre. El referent de codificació de color s’origina a una quota d’alçada zero a Mart (nombres negatius, representen elevacions per sota del valor zero). La regió més alta (en color vermell), respecte a la més baixa (en color blau) indica una diferència d’uns 170 metres. Les lletres “A” i “B”, indiquen la localització de les dues imatges de la dreta.

Les imatges de la dreta, són observacions de la HiRISE en format estèreo, les quals s’han d’observar amb lesm ulleres de colors vermell i blau. Les estructures més evidents corresponen als “cons preatovolcànics”, interaccions entre la lava i l’aigua, i que és poden utilitzar com indicadors d’on fluïa la lava. La diferència d’alçada entre “A” i “B”, és d’uns 100 metres, això indica que la colada volcànica arribava a una profunditat des del cim a més de 100 metres en aquesta regió. També resulta significatiu observar que els cons siguin petits on la lava era lleugera (B), i més grans on la lava estava més profunda. La resolució d’aquesta imatge, és d’uns 50 metres per píxel.

pia124881.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » Index 2010 Març 28, 2010 5:26 pm

    […] 14 Gener 2010. Afloraments de lava a Athabasca Valles.  […]

Deixa un comentari