Observant l’atmosfera de Plutó.

Utilitzant el Very Large Telescope de l’ESO, uns astrònoms han comprés com pot ser l’atmosfera del planeta nan Plutó. Aquests científics han trobat grans i inesperades quantitats de meta en la seva superfície i també han descobert que l’atmosfera es més calenta que la seva superfície en una diferència de 40 graus Celsius, la qual no arriba als 180 graus sota zero. Aquestes propietats de l’atmosfera de Plutó poden haver-se format com a conseqüència de la presència de taques de meta pur o d’una capa rica en meta i que cobreix la superfície del planeta.

“Amb tan de metà a l’atmosfera, queda clar per què es tan tíbia”, comenta l’Emmanuel Lellouch, responsable de l’article on és descriuen aquests resultats.

Plutó que té una cinquena part de la grandària de la Terra, està composta fonamentalment de roca i gel. El planeta està situat unes 40 vegades la distància entre la Terra i el Sol, per tan un món molt fred, amb una temperatura superfícial propera als 220º Celsius sota zero.

Des els anys 80, es conegut que Plutó disposa d’una tènue atmosfera, que consisteix en un fi embolcall constituït per nitrogen amb rastres de metà i probablement monòxid de carboni. En la mesura que Plutó s’allunya del Sol, durant la seva òrbita de 248 anys , la seva atmosfera és congela gradualment i es torna per tan més prima. Quan s’acosta al Sol (com ho fa ara), la temperatura de la sòlida superfície de Plutó augmenta, fent que el gel és sublimi convertint-se en gas.

L’existència d’una atmosfera a Plutó s’explica per qué la seva superfície es tan freda; de la mateixa qmanera que la suor refresca el cos al evaporar-se de la pell, la sublimació del gel de la superfície de Plutó té l’efecte de refredar-la. En aquest sentit, Plutó comparteix algunes propietats amb els cometes, quan la seva coma i cua sorgeixien de la sublimació del gel al acostar-se al Sol.

atmosfera-pluto1.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » Index 2009. Agost 30, 2009 11:38 am

    […] 8 Març 2009. Observant l’atmofera de Plutó.  […]

Deixa un comentari