WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2024-07-15 09:27:23' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Observació de potents flamarades en una estrella veïna.

El passat dia 25 d’abril, el satèl·lit Swift de la NASA, va enregistrar la flamarada estel·lar més brillant observada fins ara, apart de les del Sol. Aquesta flamarada, una emissió explosiva d’energia, ha estat enregistrada amb una potencia equivalent a milers de vegades les flamarades solars.

L’estrella coneguda com EV Lacertae, no és una estrella estàndard, ja que només te la brillantor d’un u per cent del Sol i una massa equivalent a un terç de la massa solar. EV Lacertae, és una de les estrelles veïnes del Sol, ja que està situada a uns 16 anys llum de nosaltres. Però la seva brillantor aparent, és de magnitud 10, massa dèbil per poder-la observar a ull nu.

Rachel Osten, investigadora del Hubble i de la Universitat de Marylant, comenta que, “aquestes flamarades, haurien exhaurit la vida en els planetes amb atmosferes, així com la possibilitat de tenir vida”.

La flamarada va estar observada en primer lloc per l’instrument rus Konus, a bord del satèl·lit Wind de la NASA, a primeres hores del matí del 25 d’abril. Dos minuts més tar, va ser observada amb raigs X pel satèl·lit Swift. Quan el Swift, va intentar observar a EV Lacertae en llum ultraviolada i visible, la flamarada era tan brillant que l’instrument va tanca el seu objectiu per motius de seguretat. L’estrella va romandre brillant en radiació X, fins passades 8 hores.

EV Lacertae es pot comparar amb un nen indisciplinat, amb rebequeries de geni freqüents. L’estrella és relativament jove, ja que només te uns quants centenars de milions d’anys.  Gira sobre si mateixa, cada quatre dies, molt més ràpida que el Sol, que ho fa en unes quatre setmanes. Aquesta ràpida rotació, genera uns potents camps magnètics, aproximadament cent vegades superiors al Sol. L’energia emmagatzemada en el seu camp magnètic, alimenta aquestes flamarades gegants.

La constel·lació de Lacertae, és visible al hemisferi nord, per això, si l’estrella hagués estat prou brillant com per observar-la a simple vista, hauríem observat aquestes flamarades durant unes hores.

La brillantor increïble de les flamarades, va permetre al Swift, fer les mesures detallades. “Això ens dóna l’oportunitat única d’estudiar una flamarada estel·lar, segon a segon i observar la seva evolució”, comenta en Stephen Drake, del centre Goddard de la NASA.

EV Lacertae, és 15 vegades més jove que el nostre Sol i ens ofereix la possibilitat d’estudiar la historia del nostre Sistema Solar. Les estrelles més joves, giren més ràpides i generen més flamarades. De la mateixa manera que el Sol en el seu primer miler de milions d’anys, va produir milions de flamarades energètiques que segurament van afectar a la Terra i la resta de planetes.

ev-lacertae.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX 2008 Octubre 17, 2008 4:23 pm

    […] 21 Maig 2008. Observació de potents flamarades en una estrella veïna.  […]

Deixa un comentari