WordPress database error: [Incorrect DATETIME value: '0000-00-00 00:00:00']
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_date < '2023-12-11 00:33:30' AND post_date != '0000-00-00 00:00:00' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Canvis en l’alta atmosfera de Saturn.

Després de dues dècades examinant l’atmosfera del planeta Saturn, els científics han descobert el model d’oscil·lació, que només és visible des de la Terra cada 15 anys.

La descoberta d’aquest model d’oscil·lació, és el resultat d’una campanya de 22 anys d’observació de Saturn des de la Terra (és l’estudi de temperatura més llarg, apart del de la Terra), amb la col·laboració de les observacions dels canvis de temperatura enregistrats des de la sonda Cassini.

Els resultats infrarojos de la sonda, que sortiran publicats en el proper exemplar de la revista Nature, els quals recullen les dades d’aquests 22 anys i mostren el model d’onculació semblant a un model de l’atmosfera terrestre.

L’oscil·lació terrestre compren uns dos anys aproximadament. Un model similar a Júpiter, correspon a uns quatre anys terrestres. El nou descobriment de Saturn, afegeix un lligam comú als tres planetes.

Només alguns científics, que han estudiat els canvis climàtics a la Terra durant força temps, com en Glenn Orton del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en tingut la paciència necessària per estudiar tot un any sencer de Saturn, que equival a uns 30 anys terrestres.

El model d’onculació, s’anomena, oscil·lació atmosfèrica. La qual, recorrer amunt i avall per l’alta atmosfera de Saturn. En aquesta regió, les temperatures varien força en relació a les velocitats zonals del vent i com a resultat d’això, la regió sencera oscil·la com una ona.

En la imatge, observem els models de temperatura calents-freds de l’atmosfera de Saturn, captats per la sonda Cassini, a través del Composite Infrared Spectrometer, juntament amb les dades recollides des de la Terra. En aquesta imatge, també es descobrien altres fenòmens interessants, entre ells, els canvis de temperatura de fred i calor en l’equador.

atmosfera-saturn.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX 2008 Novembre 30, 2008 1:55 pm

    […] 13 Maig 2008. Canvis en l’alta atmosfera de Saturn.  […]

Deixa un comentari