La càmera HiRISE ens mostra els rastres del fort vent a Mart.

Mart disposa d’una atmosfera etèria, tènue amb menys d’un u per cent de la pressió atmosfèrica de la Terra, circumstància que genera certa dificultat als científics alhora d’explicar els processos complexes d’erosió geològica, segons ens mostren les imatges del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA.

Una de les preguntes que és fan, és saber si els vents actuals de Mart són prou intensos com per modificar la orografia del planeta, o aquest procés es resultat d’un passat on els vents i les pressions atmosfèriques eren majors.

En aquesta imatge presa per la càmera HiRISE des d’una alçada entre els 25o i 315 quilòmetres, podem observar detalls de fins a un metre.

Hi han dues classes d’estrats geològics per l’erosió del vent. Poden ser dunes de sorra, que típicament són més clares i tenen formes clares. O poden ser en forma d’ones, en les quals la sorra es barreja amb partícules més fosques. Les ones són típicament més petites i més lineals.

La HiRISE també ens mostra detalls dels sediments dipositats per l’acció del vent al voltant de les roques. Les direccions dels vents, ja s’havien observat abans directament des dels ròvers situats en la superfície del planeta, però no des de l’espai.

D’aquesta manera els investigadors amb aquestes imatges, podran fer un estudi més global de la direcció del vent del planeta vermell.

Els tornados de pols, són vòrtex de vent que es formen quan l’aire troba una capa atmosfèrica més calenta de sobte. Aquests tornados marcians poden assolir grans proporcionas, arribant a la mida dels tornados terrestres amb plomalls que s’eleven fins als 9 quilòmetres per sobre de la superfície. Els tornados de pols, juguen un paper important en el sosteniment dels aerosols que constitueixen i proporcionen el color vermellós de l’atmosfera de Mart.

La imatge ens mostra una regió a prop del equador de Mart i, representa una bona mostra per l’estudi d’aquests tornados. Es una regió d’estrats de color fosc, que està coberta per una fina capa de pols brillant. Els rastres foscos, es formen com a conseqüència del rastre dels tornados, aixecant la pols i deixant el substrat més fosc.

rastres-vent-a-mart.jpg

Si voleu més informació, premeu aquest enllaç.  També podeu llegir noticies relacionades amb aquest tema publicades en aquesta web, els dies : 27 de juliol de 2007,  i 31 de juliol de 2007 .

1 Comentari fins ara

  1. » INDEX 2008 Setembre 3, 2008 7:58 pm

    […] 3 Febrer 2008. La càmera HiRISE ens mostra els rastres del fort vent a Mart.  […]

Deixa un comentari